Тести COVID-19 барои сафар намудан
Чї гуна фармоиш дода, натиљаро гирифтан мумкин аст
Дар «Гемотест» чї гуна фармоиш додан мумкин аст
Чї тавр натиљаро фањмида, сертификатро дастрас шудан мумкин аст
  • Асл ва нусхаи шиносномаи хориљиро гиред;
  • Суроѓаи љои истиќоматро хабар дињед;
  • Раќами телефон (барои фиристодани СМС оид ба омода гардидани тест) ва почтаи электронирониро (барои фиристодани натиља) нишон дињед;
  • Сметаро бо QR-код, ки онро маъмурият мефиристад, тафтиш намоед.
Натиҷа дар ариза
1. Замимаи мобилии «Путешествую без COVID-19» (приложение) –ро барои Android ва iPhone пайваст намуда, боз намоед.
2. Ба ќисмати «Профиль» гузашта, «Сканировать документ»-ро пахш намоед.
3. «Паспорт»-ро интихоб намоед ва «Сканировать документ»-ро пахш намоед.
4. Сањифаи асосии шиносномаи хориљиро бо акс ва нишондињандањои шахсї скан намоед.
5. Њангоми пайдо гардидани сањифа бо нишондињандањои Шумо – «Подтвердить»-ро пахш намоед.
6. Чор раќами охири шиносномаро тафтиш намоед – он бо раќами смета бояд мувофиќат намояд.
7. Ба ќисмати «Тесты» гузашта, «Сканировать QR согласия»-ро пахш намоед.
8. QR-кодро дар смета (дар ќисмати «Путешествую без COVID-19») скан намоед.
9. Пас аз скан намудан, маълумот оид ба њолати тест ва раќами шиноснома пайдо мешавад.
10. Ваќте ки натиљаи тестро дастрас мешавед – ба ќисмати «Тесты» гузаред, холат бояд ба «Готово» иваз шавад.
11. Тестро пахш намоед – Шумо натиљаи QR-кодро мебинед, ки онро дар сарњад бояд нишон дињед.

Натиља ва сертификат дар шакли чопї
Сертификатро бо натиљаи тест бо як чанд роњ дастрас шудан мумкин аст: дар шуъбаи «Гемотест», тавассути почтаи электронї ё дар сањифаи махсуси сомона:

1. Сметаро бо раќами фармоиш дар дилхоњ шуъбаи «Гемотест» нишон дињед.
2. Почтаи электрониро тафтиш намоед, агар онро њангоми дуруст намудани фармоиш нишон дода бошед.
3. Сертификатро аз сањифаи «просмотр заказа» нусхабардорї намоед:
а) раќами фармоиш, насаб ва санаи таваллудро ворид намуда, «Вход»-ро пахш намоед;
б) тугмачаи «Ок»-ро дар шафати ќисмати «Скачать» пахш намоед.

Агар Шумо сертификатро тавассути почтаи электронї гирифта бошед ё аз сањифаи «просмотр заказа» нусхабардорї намуда бошед, онро чоп намоед ва ба худ ба сафар гиред, то дар сарњад онро нишон дињед.

Диќќат дињед: дар шакли чопии сертификат ду QR-код мављуд аст, дар ќисмати «Путешествую без COVID-19» барои замима (приложение) код мављуд аст. QR-коди дуюм – ин тафтиш намудани аслияти натиљаи тањќиќи «Гемотест» мебошад ва он бо замима (приложение ) кор намекунад.
Дар «Гемотест» чї гуна фармоиш додан мумкин аст
  • Асл ва нусхаи шиносномаи хориљиро гиред;
  • Суроѓаи љои истиќоматро хабар дињед;
  • Раќами телефон (барои фиристодани СМС оид ба омода гардидани тест) ва почтаи электронирониро (барои фиристодани натиља) нишон дињед;
  • Сметаро бо QR-код, ки онро маъмурият мефиристад, тафтиш намоед.
Чї тавр натиљаро фањмида, сертификатро дастрас шудан мумкин аст
Натиҷа дар ариза
1. Замимаи мобилии «Путешествую без COVID-19» (приложение) –ро барои Android ва iPhone пайваст намуда, боз намоед.
2. Ба ќисмати «Профиль» гузашта, «Сканировать документ»-ро пахш намоед.
3. «Паспорт»-ро интихоб намоед ва «Сканировать документ»-ро пахш намоед.
4. Сањифаи асосии шиносномаи хориљиро бо акс ва нишондињандањои шахсї скан намоед.
5. Њангоми пайдо гардидани сањифа бо нишондињандањои Шумо – «Подтвердить»-ро пахш намоед.
6. Чор раќами охири шиносномаро тафтиш намоед – он бо раќами смета бояд мувофиќат намояд.
7. Ба ќисмати «Тесты» гузашта, «Сканировать QR согласия»-ро пахш намоед.
8. QR-кодро дар смета (дар ќисмати «Путешествую без COVID-19») скан намоед.
9. Пас аз скан намудан, маълумот оид ба њолати тест ва раќами шиноснома пайдо мешавад.
10. Ваќте ки натиљаи тестро дастрас мешавед – ба ќисмати «Тесты» гузаред, холат бояд ба «Готово» иваз шавад.
11. Тестро пахш намоед – Шумо натиљаи QR-кодро мебинед, ки онро дар сарњад бояд нишон дињед.

Натиља ва сертификат дар шакли чопї
Сертификатро бо натиљаи тест бо як чанд роњ дастрас шудан мумкин аст: дар шуъбаи «Гемотест», тавассути почтаи электронї ё дар сањифаи махсуси сомона:

1. Сметаро бо раќами фармоиш дар дилхоњ шуъбаи «Гемотест» нишон дињед.
2. Почтаи электрониро тафтиш намоед, агар онро њангоми дуруст намудани фармоиш нишон дода бошед.
3. Сертификатро аз сањифаи «просмотр заказа» нусхабардорї намоед:
а) раќами фармоиш, насаб ва санаи таваллудро ворид намуда, «Вход»-ро пахш намоед;
б) тугмачаи «Ок»-ро дар шафати ќисмати «Скачать» пахш намоед.

Агар Шумо сертификатро тавассути почтаи электронї гирифта бошед ё аз сањифаи «просмотр заказа» нусхабардорї намуда бошед, онро чоп намоед ва ба худ ба сафар гиред, то дар сарњад онро нишон дињед.

Диќќат дињед: дар шакли чопии сертификат ду QR-код мављуд аст, дар ќисмати «Путешествую без COVID-19» барои замима (приложение) код мављуд аст. QR-коди дуюм – ин тафтиш намудани аслияти натиљаи тањќиќи «Гемотест» мебошад ва он бо замима (приложение ) кор намекунад.
Иқдомҳо ва пешниҳодҳо
Агар боз савол дошта бошед, ё ин ки машварати иловагӣ лозим аст, шаклро пур намуда зангро дархост кунед, мо озмоиши лозимаро барои шумо пайдо карда ба қайд мегирем.
Боз савол доред?
Сдайте анализ, чтоб узнать уровень антител после преенесённой болезни или поставленной привики. Контролийруте уровень антител, чтобы вовремя приходить на ревакцинацию